CHI PHÍ TỐI THIỂU 7,000,000 VNĐ CHO MỘT WEBSITE TUYỆT ĐẸP, CHUẨN SEO VÀ CHUẨN DI ĐỘNG